یاران دریان وحدت

استان : کرج
شهر : کرج
آدرس: شهرک وحدت، پشت خدمات شهری، نبش بن بست نیلوفر
میزان تخفیف : 4.5درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت