پارچه سرای شهرک

استان : تهران
شهر : تهران
آدرس: استان تهران، تهران، سرو، فرحزادی، گلستان دوم، ده متری
میزان تخفیف : 6.3درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت