میوه فروشی هاشمی

استان : تهران
شهر : تهران
آدرس: خیابان ولیعصر، رو به روی خیابان بشیری، پلاک 602
میزان تخفیف : 3.6درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت