مینی دیلی مارکت، سنندج، شهرک سعدی خیابان امیرکبیر، 8039

استان : سنندج
شهر : سنندج
آدرس: سنندج فاز دوشهرک سعدی خیابان امیرکبیر کوچه میرزا کوچک خان جنوبی
میزان تخفیف : 1.35درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت