مینی دیلی مارکت، ساری، بلوار کشاورز

استان : ساری
شهر : ساری
آدرس: ساری، بلوار کشاوزر جنب بانک کشاورزی
میزان تخفیف : 1.35درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت