فروشگاه کفش نجات

استان : تهران
شهر : تهران
آدرس: میدان امام حسین، ابتدای خیابان 17 شهریور، پلاک 1940
میزان تخفیف : 4.5درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت