فروشگاه کفش دیبا طب

استان : تهران
شهر : تهران
آدرس: بازار بزرگ تهران، بازار کفاشها، پلاک 164
میزان تخفیف : 2.7درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت