فروشگاه مدائن

استان : تهران
شهر : تهران
آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان تیسفون، خیابان مدائن، پلاک ۵۰
میزان تخفیف : 4.5درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت