فروشگاه شال و روسری خورشید

استان : تهران
شهر : تهران
آدرس: شهرک گلستان، پاساژ مال مون، پلاک 20
میزان تخفیف : 4.5درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت