فروشگاه برق و صنعت مهدیه

استان : قم
شهر : قم
آدرس: قم، خیابان امام، تولید دارو، بین کوی 8 و 10، شماره 124
میزان تخفیف : 1.8درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت