شرکت کارگزاری رسمی بیمه چتر آسایش ایرانیان

استان : تهران
شهر : تهران
آدرس: اشرفی اصفهانی، نبش خیابان پیامبر شرقی، شماره ٧٠
میزان تخفیف : 1.8درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت