سوپر گوشت عبیات

استان : اهواز
شهر : اهواز
آدرس: کوی پردیس، 24 متری گلدسته، نبش گلرخ
میزان تخفیف : 2.7درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت