سوپرمارکت قائم – پیروزی

استان : تهران
شهر : تهران
آدرس: خیابان پیروزی، خیابان دهم فروردین، رو به روی کوچه فرشباف، پلاک 238
میزان تخفیف : 1.8درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت