سوپرمارکت صدف

استان : تهران
شهر : تهران
آدرس: استان تهران، تهران، بریانک، قزوین، شهید عرب، میدان بریانک
میزان تخفیف : 2.7درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت