خواروبار فروشی سادات

استان : بندرعباس
شهر : بندرعباس
آدرس: بندرعباس، خیابان طلوع، کوچه طلوع ۱۳، روبروی دبیرستان پسرانه، شهید حسن پویان (شاهد سابق)
میزان تخفیف : 2.7درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت