جانبو، شاهرود شهرک 1684

استان : سمنان
شهر : سمنان
آدرس: ابتدای شهرک دانشگاه، مجموعه ی فرهنگی ورزشی آزادی
میزان تخفیف : 1.35درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت