جانبو، تبریز 1172

استان : تبریز
شهر : تبریز
آدرس: خیابان بهار شرقی، نبش کوچه مسگر زاده
میزان تخفیف : 1.35درصد
شرایط استفاده از تخفیفات این فروشگاه :

عضو محترم صلح کلاب تخفیف این فروشگاه هنگام خرید حضوری و با استفاده از کارت بانکی تعریف شده در دستگاه کارتخوان این فروشگاه اعمال خواهد شد.

  • ورود
  • عضویت